Copyright © 2008-2012, Fajtl Cars, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu Fajtl Cars, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.fajtlcars.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířít s podmínkou uvedení zdroje fajtlcars.cz.

Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj fajtlcars.cz.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel serveru fajtlcars.cz zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů.
Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.